วัดวาอาราม ทั้งหมด

ขอเรียนเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมพิธีปักเขตวิสุงคามสีมาวัดป่าโสกก่าม อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ ในวันที่ 26-27

ขอเรียนเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมพิธีปักเขตวิสุงคามสีมาและ […]

1,360 ครั้ง