ข่าว » บึงกาฬ..การศึกษานำพาชีวิต!! รองนายกฯร่วมกับ ธ.ออมสิน มอบโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้โรงเรียน ตชด. (มีคลิป)

บึงกาฬ..การศึกษานำพาชีวิต!! รองนายกฯร่วมกับ ธ.ออมสิน มอบโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้โรงเรียน ตชด. (มีคลิป)

12 กุมภาพันธ์ 2018
0

เมื่อเวลา 10.00 น วันที่ 11 ก.พ ที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านไทยเสรี อ.เซกา จ.บึงกาฬ พลอากาศเอก ประ จิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ร่วมกับนายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ได้เดินทางมอบโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของโรงเรียนในสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24 อุดรธานี  เป็นโรงเรียนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา ปี 2560 ซึ่งเป็นโครงการของสำนักงานรองนายกรัฐมนตรีที่จัดโครงการนี้ขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 แล้ว โดยมีนายพิสุทธิ์ บุษยพรรณพงศ์ ผวจ.บึงกาฬ และห้วหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับ

พลอากาศเอก ประ จิน จั่นตอง กล่าวว่าการจัดโครงการนี้ขึ้นมาก็เพื่อใช้สำหรับการจัดการด้านการศึกษาต่างๆ ให้แก่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านไทยเสรี เพื่อให้โรงเรียนมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสม มีหลักโภชนาการที่ดีมีการเสริมสร้างสุขภาพอนามัยและพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยต่อการศึกษา รวมทั้งมุ่งเน้นให้เกิดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ดีในการศึกษาของนักเรียน ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานต่อการพัฒนาเยาวชนให้มีความรู้ความสามารถและเติบโตไปเป็นประชากรที่มีคุณภาพ พร้อมที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป
นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กล่าวว่าการเข้าร่วมโครงการนี้ทำให้ธนาคารออมสินได้มีส่วนร่วมในการดำเนินการเพื่อสังคมและสาธารณะชน ซึ่งเป็นบทบาทหนึ่งของธนาคารในการเป็นมากกว่าธนาคาร เป็นธนาคารเพื่อสังคมรวมทั้งเป็นการสืบสานแนวทางประชารัฐซึ่งถือเป็นความร่วมมือของภาครัฐ เอกชนและชุมชนในการร่วมกันพัฒนาด้านการศึกษาอีกด้วย ส่วนการดำเนินการสนับสนุนนั้นดังเช่น ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ปรับปรุงภูมิทัศน์ เสาธง ป้ายชื่อโรงเรียน หอพระพุทธรูป หอสมเด็จย่า ห้องสมุด สนามกีฬาและสนามเด็กเล่น สร้างห้องสุขา โรงอาหาร ถนนเชื่อมระหว่างอาคาร จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สื่อการเรียนรู้ ซื้อเครื่องปั้มน้ำทำระบบประปา ทาสีผนัง มอบอุปกรณ์กีฬามอบสนามเด็กเล่นและเครื่องครัว ซึ่งมูลนิธิออมสินเพื่อสังคมได้สนับสนุน เงิน 20,000 บาท รวม เป็นเงินทั้งสิ้น 720,000 บาท และนอกจากนี้ธนาคารออมสิน ยังได้อนุมัติงบก่อสร้างอาคารเรียน และบ้านพักครูตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เป็นจำนวนเงิน 4 ล้านบาท อีกด้วย

สำหรับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านไทยเสรี ตั้งอยู่บ้านไทยเสรี หมู่ที่ 13 ต.เซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ สังกัดกองกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24 จ.อุดรธานี เปิดการเรียนการสอนเมื่อ 16 พฤษภาคม ปี 2560 มี พ.ต.ต.สุกำธร  อ่อนผิว เป็นครูใหญ่ มีครู ตชด. 5 คน ลูกจ้าง  1 คน ครูอาสา 3 คน รวม 9 คน นักเรียนชาย 50  คน หญิง  47  คนรวมนักเรียน 97 คน

ขอขอบคุณข่าว นิธิศักดิ์  เศรษฐแสงศรี ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จ.บึงกาฬ