ข่าว » จ.บึงกาฬ เปิดตลาดประชารัฐวันแรกคึกคัก

จ.บึงกาฬ เปิดตลาดประชารัฐวันแรกคึกคัก

6 ธันวาคม 2017
0

จังหวัดบึงกาฬ เปิดตลาดประชารัฐวันแรกคึกคัก

วันนี้ (5 ธ.ค. 60) ที่ถนนข้าวเม่าริมโขง หน้าเทศบาลตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ นายพิสุทธิ์ บุษยพรรณพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานเปิดตลาดประชารัฐจังหวัดบึงกาฬ มีเกษตรกร กลุ่มผู้ผลิตสินค้า นำผลผลิตมาวางแผงขายประเดิมเปิดตลาดประชารัฐวันแรก คึกคัก มีนักท่องเที่ยวและประชาชนที่มาเดินเลือกซื้อสินค้าที่มีคุณภาพและราคา ถูก จากมือเกษตรกรเอง โครงการตลาดประชารัฐจังหวัดบึงกาฬเริ่มเปิดตลาดประชารัฐพร้อมกันในวันนี้ทั้ง 8 อำเภอ ในส่วนของจังหวัดจะใช้ตลาดถนนข้าวเม่าริมโขง หน้าเทศบาลตำบลบึงกาฬ ซึ่งถือว่าเป็นแลนมาร์คของจังหวัดบึงกาฬอีกจุดหนึ่ง เพิ่มช่องทางในการจำหน่ายสินค้าของเกษตรกรและกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการให้สามารถจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพและราคาถูก ได้ประโยชน์ทั้งเกษตรกรและผู้บริโภค
สำหรับโครงการตลาดประชารัฐมีขึ้นเพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย และผู้ประกอบการที่ได้รับความเดือดร้อนจากการไม่มีสถานที่ค้าจำหน่ายสินค้าให้มีพื้นที่ค้าขาย โดยเป็นการเพิ่มโอกาสและสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรและกลุ่มผู้ประกอบการรายใหม่ อีกทั้งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากในชุมชนให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ในส่วนของจังหวัดบึงกาฬแบ่งประเภทของตลาดเป็น 7 ประเภท ได้แก่ 1.ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ 2.ตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ 3.ตลาดประชารัฐของดีจังหวัด 4. ตลาดประชารัฐ Modern Trade 5. ตลาดประชารัฐของดีวิถีชุมชน ธ.ก.ส. 6.ตลาดประชารัฐต้องชม 7.ตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรมรวม มีผู้ลงทะเบียนรวม 969 ราย ซึ่งตลาดประชารัฐของจังหวัดบึงกาฬมีกระจายอยู่ในพื้นที่ทั้ง 8 อำเภอของจังหวัดบึงกาฬ