ข่าว » อำเภอศรีวิไล ประชาชนจิตอาสาร่วมกันทำกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศล

อำเภอศรีวิไล ประชาชนจิตอาสาร่วมกันทำกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศล

6 ธันวาคม 2017
0

อำเภอศรีวิไล ประชาชนจิตอาสาร่วมกันทำกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศล

วันนี้ (5 ธ.ค. 60) เวลาประมาณ 08.30 น. ที่บ้านนาสะแบง หมู่ที่ 1 ตำบลนาสะแบง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ ประชาชนจิตอาสาในหมู่บ้าน ร่วมกับชาวบ้านบ้านนาสะแบง ทหารรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดบึงกาฬ และผู่นำชุมชนกว่า 100 คน ร่วมกันทำกิจกรรม เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ถวายเป็นพระราชกุศล ด้วยการทำความสะอาด เก็บเศษขยะวัชพืช เพื่อเพิ่มความสวยงามในพื้นที่ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบของหมู่บ้าน และพื้นที่สาธารณะ โดยเฉพาะถนนสายนาสะแบง – ภูทอก ระยะทางกว่า 3 กิโลเมตร ซึ่งเป็นเส้นทางหลักที่นักท่องเที่ยวทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัดใช้เดินทางไปยังภูทอก แหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของจังหวัดบึงกาฬอีกแห่งหนึ่ง สร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาในช่วงวันหยุดนี้ อีกทั้งเป็นการรักษาความสะอาดให้บ้านเมืองหน้าอยู่ ปลอดโรค ปลอดขยะ โดยเป็นการร่วมกันทำความดี ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในฐานะพสกนิกรใต้ร่มพระโพธิสมภาร พร้อมขอทำความดีตอบแทนคุณแผ่นดินจนกว่าชีวิตจะหาไม่
สำหรับกิจกรรมดังกล่าวชาวบ้านได้ร่วมแรงร่วมใจกันทำความสะอาดเดือนละครั้ง นอกจากนี้ในหมู่บ้านทุกครัวเรือนยังมีการเก็บขยะ คัดแยกขยะในครัวเรือนของตัวเอง สิ่งที่สามารถนำไปขายได้ก็จะนำไปขายให้กองทุนขยะในหมู่บ้านเป็นการสร้างรายได้อีกทาง และแสดงพลังแห่งความรัก ความสามัคคี ของผู้คนในชุมชน สร้างจิตสำนึกให้คนในชุมชน ให้รู้จักรักษาความสะอาด รักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน ถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2560