ข่าว » อำเภอศรีวิไลและ ผู้นำท้องถิ่น นำจิตอาสาร่วมโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

อำเภอศรีวิไลและ ผู้นำท้องถิ่น นำจิตอาสาร่วมโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

14 พฤศจิกายน 2017
0

จังหวัดบึงกาฬ อำเภอและผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น นำจิตอาสาร่วมโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ร่วมใจ พัฒนาพื้นที่ชุมชนโดยไม่ใช้งบประมาณของราชการ
วันนี้ (14 พ.ย. 60) เวลา 09.30 น. นายนพดล จอมเพชร นายอำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ ได้มอบหมายให้ นายกิจตะวัน ขวัญโพก และนายเกรียงไกร ใจชื่น ปลัดอำเภอ ร่วมกับ นายประยูร มงคลนำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง นำคณะผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง พร้อมด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ตำบลนาสะแบง จำนวนกว่า 100 คน เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ด้วยการทำการปิดบ่อขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง ที่บ้านสันทรายงาม หมู่ที่ 8 ตำบลนาสะแบง อำเภอศรีวิไล โดยใช้เครื่องจักรเข้าดำเนินการปิดบ่อขยะ พร้อมขึ้นป้ายประชาสัมพันธ์ห้ามทิ้งขยะในบริเวณดังกล่าว
จากนั้น ได้ร่วมกันทำการปรับภูมิทัศน์ เก็บขยะสองข้างทางถนนสายหลักในพื้นที่ตำบลนาสะแบง จากบริเวณบ่อขยะบ้านสันทรายงาม หมู่ที่ 8 ต.นาสะแบง ไปยัง หมู่ที่ 1 , 2 และหมู่ที่ 3 ตำบลนาสะแบง รวม 4 หมู่บ้าน และสุดท้ายร่วมเทพื้นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) เส้นทางไปเมรุเผาศพ วัดป่านาสะแบงสามัคคี หมู่ที่ 3 ตำบลนาสะแบง รวมระยะทาง 122 เมตร โดยใช้งบประมาณ จำนวน 130,000 บาท ซึ่งเป็นเงินบริจาคของชาวบ้านในพื้นที่ตำบลนาสะแบง โดยไม่ใช้งบประมาณจากทาง