สังคม » สาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ ประชุมเตรียมพร้อมการจัดงาน “วันโรคหลอดเลือดสมองโลก ประจำปี 2560”

สาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ ประชุมเตรียมพร้อมการจัดงาน “วันโรคหลอดเลือดสมองโลก ประจำปี 2560”

10 พฤศจิกายน 2017
0

วันนี้ (10 พ.ย. 60) เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมนาคาบุรินทร์ ชั้น 2 สนง.สาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ นายวิศณุ วิทยาบำรุง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานการประชุมการเตรียมความพร้อมการจัดงานวันโรคหลอดเลือดสมองโลก ประจำปี 2560 “แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 3 เฉลิมพระเกียรติ” โดยมีผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องประกอบด้วย คณะกรรมการและคณะทำงานเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง
นายวิศณุ วิทยาบำรุง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ กล่าวว่า การประชุมในครั้งนี้ เป็นการประชุมวางแผน มอบหมายภารกิจให้แต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบ ที่จะจัดงานวันโรคหลอดเลือดสมองโลก จังหวัดบึงกาฬ ประจำปี 2560 ในวันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2560 และเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับชาวไทยในเรื่องการรักษาสุขภาพ และการออกกำลังกาย ภายใต้โครงการ “แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 3 เฉลิมพระเกียรติ” กิจกรรมในครั้งนี้วางเป้าหมายผู้ที่เข้าร่วมโครงการประมาณ 1,000 คน โดยแบ่งออกเป็น 2 กิจกรรม ได้แก่ (1) กิจกรรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ ระยะทาง 3.50 กม. จำนวน 500 คน (2) กิจกรรมปั่นจักรยาน ระยะทาง 27 กม. จำนวน 500 คน เฉพาะผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานเสียค่าสมัคร 350 บาท โดยจะได้รับเสื้อและเหรียญที่ระลึก กิจกรรมปั่นจักรยานสมัครได้ที่ ชมรมจักรยานทุกอำเภอ และกิจกรรมเดินวิ่งสมัครที่สาธารณสุขทุกอำเภอ โดยจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 10–17 พฤศจิกายน 2560 เพื่อส่งเสริมให้มีกิจกรรมการออกกำลังกายอย่างง่ายด้วยการ เดิน วิ่ง ปั่น เพื่อป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง หรือโรคอัมพาต ซึ่งถือเป็นปัญหาสาธารณสุขระดับโลกเป็นภัยที่กำลังคุกคามต่อประชากรทั่วโลก กิจกรรมนี้มุ่งหวังให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ
นายวิศณุ วิทยาบำรุง กล่าวต่อว่า กิจกรรมในครั้งนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นให้คนในบึงกาฬได้หันมาใส่ใจสุขภาพโดยการ เดิน วิ่ง ปั่น เพื่อให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดีและแข็งแรง