สังคม » จ.บึงกาฬ ชาวบ้าน ทหาร ครู นักเรียน ลงแขกเกี่ยวข้าวพี่ช่วยน้องลดภาระค่าอาหารกลางวัน

จ.บึงกาฬ ชาวบ้าน ทหาร ครู นักเรียน ลงแขกเกี่ยวข้าวพี่ช่วยน้องลดภาระค่าอาหารกลางวัน

9 พฤศจิกายน 2017
0

 

จังหวัดบึงกาฬ ชาวบ้าน ทหาร ครู นักเรียน ลงแขกเกี่ยวข้าวพี่ช่วยน้องลดภาระค่าอาหารกลางวัน
วันนี้ (9 พ.ย. 60) เวลา 09.00 น. คณะครู นักเรียน โรงเรียนเลิดสิน ร่วมกับผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น ทหารรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดบึงกาฬ นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ และชาวบ้านหมู่ที่ 2 บ้านคำนาดี ตำบลคำนาดี อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ กว่า 300 ชีวิต ร่วมแรงร่วมใจลงแขกเกี่ยวข้าวในพื้นที่นาที่ติดกับรั้วโรงเรียนจำนวนกว่า 10 ไร่ หลังชาวบ้านให้ทางโรงเรียนเช่าไว้ปลูกข้าวกินเอง ตามโครงการ “ พาลูกเฮ็ดนา ไทเฮาเลิดสิน ” นำผลผลิตที่ได้มาเป็นอาหารกลางวัน เพื่อลดภาระค่าข้าวสาร และยังเป็นการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ให้กับนักเรียน สร้างความรัก สร้างความสามัคคี ความสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นในชุมชนอีกด้วย
นายชัยวิชิต จันทะราม ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวว่า โรงเรียนเลิดสิน เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึง ม.3 มีนักเรียนจำนวน 210 คน ที่ผ่านมาต้องหุงข้าวเพื่อเป็นอาหารกลางวันอย่างน้อยวันละ 50 กิโลกรัม ถ้าคิดเป็นเงินก็ตกวันละ 1,500 – 2,000 บาท จึงได้ทำโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนขึ้นโดยเช่าที่นาที่ติดกับรั้วโรงเรียนกว่า 10 ไร่ พาเด็กนักเรียนทำนาปลูกข้าวกินเอง เพื่อลดภาระค่าข้าวสาร และยังเป็นการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ซึ่งมีการปักดำนาตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคมที่ผ่านมา โดยมีคณะครูผู้ปกครองพาเด็กๆ ทำและสอนการทำนาควบคู่กันไปด้วย เพราะจะได้ทั้งข้าวแล้วยังช่วยอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น เพราะอาชีพชาวนาเป็นอาชีพที่มีมาแต่โบราณ และชาวนาส่วนหนึ่งก็ยังคงปักดำตามวิธีการดั้งเดิม เพราะประหยัดค่าใช้จ่ายและให้ผลผลิตข้าวดีกว่าการทำนาหว่าน
สำหรับกิจกรรมตามรอยพ่อ อยู่อย่างพอเพียง ในวันนี้ได้มาเก็บเกี่ยวข้าวเพื่อนำมาเป็นอาหารกลางวันสำหรับเด็กๆ โดยมีครู นักเรียน ตำรวจ ทหาร ผู้นำท้องถิ่น และชาวบ้าน กว่า 300 ชีวิต มาร่วมลงแขกเกี่ยวข้าว หรือที่ชาวบ้านแถวนี้เรียกว่าตามภาษาอีสานว่า “ นา วาน ” ซึ่งกิจกรรมนี้มุ่งเน้นให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการสืบสานประเพณีเก็บเกี่ยวข้าวตามวิถีชนบท แล้วก็เพื่อเป็นอาหารกลางวัน มาให้นักเรียนไว้บริโภค ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงที่เราจะต้องพึ่งตัวเอง และให้ความสำคัญกับการผลิตเพื่อบริโภคเป็นหลัก วันนี้ต้องกราบขอบพระคุณผู้นำชุมชน ผู้ที่มีส่วนร่วมทุกภาคส่วนที่ให้ความสำคัญ
ด้าน ด.ช.พะดมพร มะแพง นร.ชั้น ม.2 กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในวันนี้สนุกมากทุกคนต่างช่วยเหลือกัน ได้ความรู้เกี่ยวกับการเกี่ยวข้าวทำนาอะไรหลายๆ อย่างว่า การทำนามันลำบากแค่ไหนกว่าจะได้ข้าวมาแต่ละเม็ด และยังได้ความรู้เกี่ยวกับประเพณีไทยสามารถนำความรู้ที่ได้ไปช่วยพ่อแม่ได้