ข่าว » จ.บึงกาฬ จัดงานรวมพลคนโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน

จ.บึงกาฬ จัดงานรวมพลคนโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน

19 กันยายน 2017
0

วันนี้ (19 ก.ย. 60) เวลา 10.30 น. ที่หอประชุมจังหวัดบึงกาฬ นายพิสุทธิ์ บุษยพรรณพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานเปิดงาน รวมพลคนโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ทุกอำเภอในจังหวัดบึงกาฬ จัดโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างพร้อมเพรียง
นายสำพรต จันทร์หอม เกษตรจังหวัดบึงกาฬ กล่าวว่า ในการจัดเวที รวมพลคนโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน จังหวัดบึงกาฬได้รับงบประมาณ 162,672,435 บาท ทั้งหมด 66 ชุมชน จำนวน 222 โครงการ โดยมีกิจกรรมแยกตามกรอบโครงการ ดังนี้ 1.การผลิตพืช และพันธุ์พืช 2.การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 3.การจัดการศัตรูพืช 4.ฟาร์มชุมชน 5.การผลิตอาหาร แปรรูปผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 6.ด้านปศุสัตว์ 7.ด้านประมง 8.การปรับปรุงบำรุงดิน ซึ่งการจัดงานในวันนี้ เพื่อนำเสนอ สรุป ประเมินผลการดำเนินงานพร้อมประชาสัมพันธ์โครงการ โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ ตัวแทนกลุ่มสมาชิกในชุมชน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 700 คน
สำหรับ กิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ทั้ง 8 อำเภอในจังหวัดบึงกาฬ มีเจ้าหน้าที่อำเภอมาเป็นวิทยากรในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เช่น โครงการแต่ละโครงการมีการพัฒนาและต่อยอดอย่างไร อุปสรรคและปัญหาในการดำเนินงาน และข้อเสนอแนะในการดำเนินงานต่อไป ซึ่งภายในงานยังมีการออกบูธแสดงผลผลิตต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ของแต่ละโครงการที่เกิดขึ้นทั้ง 8 ด้าน อีกด้วย

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>