ข่าว » จ.บึงกาฬ รวมพลังกำจัดผักตบชวา “ประชารัฐร่วมใจ แหล่งน้ำสวยใส คนไทยมีความสุข” ตามนโยบายของรัฐ

จ.บึงกาฬ รวมพลังกำจัดผักตบชวา “ประชารัฐร่วมใจ แหล่งน้ำสวยใส คนไทยมีความสุข” ตามนโยบายของรัฐ

18 กันยายน 2017
0

วันนี้ (18 ก.ย. 60) เวลา 10.00 น. ที่แหล่งน้ำสาธารณะหนองเลิง ตำบลดอนหญ้านาง จังหวัดบึงกาฬ นายสุรศักดิ์ เกษมสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานเปิด โครงการที่เกี่ยวเนื่องกับการส่งเสริมเพื่อการอนุรักษ์และการบำรุงรักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ กิจกรรมกำจัดผักตบชวา “ประชารัฐร่วมใจ แหล่งน้ำสวยใส คนไทยมีความสุข” เพื่อแก้ไขปัญหาในเรื่องการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ โดยหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำรวจ ทหาร นักเรียน และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างพร้อมเพรียง
สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ มีกำหนดระยะเวลาการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 18 – 20 กันยายน 2560 (3 วัน) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ได้บูรณาการการทำงานร่วมกับจังหวัดบึงกาฬ เพื่อร่วมกันจัดการกับปัญหาผักตบชวาและวัชพืชอื่นๆ นำผักตบชวาและวัชพืชที่ได้ไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ที่ได้กำหนดแนวทางในการแก้ปัญหาเรื่อง การบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำและการจัดการปัญหาผักตบชวา รวมทั้งวัชพืชต่างๆ ซึ่งแหล่งน้ำสาธารณะหนองเลิง เป็นหนองน้ำขนาดใหญ่มีพื้นที่ 3,046 ไร่ เป็นสถานท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สำคัญที่ขึ้นชื่อว่าเป็น ทะเลหนองบัวแดง และเป็นแหล่งเก็บกักน้ำมาใช้อุโภคบริโภค ใช้ในการเกษตร กิจกรรมกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและลดปัญหาการกีดขวางทางน้ำ เพื่อให้มีที่รองรับน้ำมากขึ้น อีกทั้งยังช่วยเพิ่มออกซิเจนให้แก่น้ำ ไม่ให้น้ำเกิดการเน่าเสีย สามารถนำน้ำมาอุโภคบริโภคได้ พร้อมยังช่วยสร้างทัศนียภาพเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว ฟื้นฟู ปรับปรุง และอนุรักษ์แหล่งน้ำ บำรุงรักษาร่วมกันสามารถใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำได้อย่างยั่งยืน
นายสุรศักดิ์ เกษมสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ กล่าวว่า กิจกรรมดังกล่าว เป็นการน้อมนำเอาพระราชดำรัสในเรื่องความสามัคคีมาปฏิบัติ เป็นความร่วมมือของทุกภาคส่วน ที่เรียกว่าประชารัฐ คือ ประชาชน เอกชน และภาครัฐร่วมมือร่วมใจกัน ปลูกจิตสำนึกให้กับประชาชนตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาอนุรักษ์แหล่งน้ำ และระบบนิเวศ และใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำได้อย่างเหมาะสม

>

>