สังคม » จังหวัดบึงกาฬ จัดอบรมมัคคุเทศก์น้อยบริการนักท่องเที่ยวชมบัวริมบึงหนองเลิง

จังหวัดบึงกาฬ จัดอบรมมัคคุเทศก์น้อยบริการนักท่องเที่ยวชมบัวริมบึงหนองเลิง

16 มกราคม 2017
0

วันที่ 15 ม.ค. 60 ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลดอนหญ้านาง อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ เทศบาลตำบลดอนหญ้านาง นำนักเรียนจากโรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง โรงเรียนบ้านโคกสว่างและโรงเรียนบ้านสันติสุข ซึ่งอยู่ในพื้นที่โดยรอบแหล่งท่องเที่ยวชมบัวริมบึงและล่องแพหนองเลิง พร้อมทั้งสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนตำบลดอนหญ้านาง จำนวน 60 คน เข้ารับการอบรมมัคคุเทศก์น้อย เพื่อฝึกฝนเรียนรู้การทำหน้าที่บริการและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวที่หนองเลิง โดยมีนางสาวจิรดา พูลสวัสดิ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดบึงกาฬ ปลัดเทศบาลตำบลดอนหญ้านางและเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ เป็นวิทยากรให้ความรู้
การจัดอบรมมัคคุเทศก์น้อยตำบลดอนหญ้านางครั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมการต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวชมมหัศจรรย์บัวริมบึง@หนองเลิง และล่องแพหนองเลิง ที่ปัจจุบันกำลังได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากทั้งนักท่องเที่ยวในพื้นที่และต่างจังหวัด รวมไปถึงนักท่องเที่ยวต่างชาติ ทำให้ประชาชนในพื้นที่มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการท่องเที่ยว ซึ่งหากมีมัคคุเทศก์ที่สามารถบริการให้คำแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวและพาเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยว บริการนักท่องเที่ยวด้วยจิตอาสาก็จะทำให้นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจและอยากกลับมาเที่ยวอีก โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนในพื้นที่ซึ่งมีความคุ้นเคยกับสถานที่เป็นอย่างดีและมีจิตสาอาสาย่อมจะทำให้แหล่งท่องเที่ยวมีความน่าสนใจเพิ่มขึ้น จึงเป็นที่มาของการอบรมมัคคุเทศก์น้อยตำบลดอนหญ้านางครั้งนี้ อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดบึงกาฬอีกด้วย
แหล่งที่มา : สวท.บึงกาฬ