สังคม » เหล่ากาชาด จังหวัดบึงกาฬออกเยี่ยมผู้ประสบเหตุอัคคีภัย ที่ปากคาด

เหล่ากาชาด จังหวัดบึงกาฬออกเยี่ยมผู้ประสบเหตุอัคคีภัย ที่ปากคาด

7 ธันวาคม 2016
0

ออกเยี่ยมผู้ประสบเหตุอัคคีภัย ”
6 ธันวาคม 2559 เวลา 09.30 น.
นางนงลักษณ์ บุษยพรรณพงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ ร่วมกับหน่วยงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และสำนักงาน ปภ.จังหวัดบึงกาฬ ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจ นางสีดา วะนาคำ อายุ 60 ปี และครอบครัวผู้ประสบเหตุอัคคีภัย โดยให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้น และมอบเงิน จำนวน 5,000 บาท พร้อมถุงยังชีพ 1 ถุง และของใช้ที่จำเป็นในการดำเนินชีวิต
ณ บ้านเลขที่ 154 หมู่ที่ 4 ตำบลโนนศิลา อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ