วัดวาอาราม » ในหลวงกับพระอาจารย์จวน กุลเชฏโฐ วัดภูทอก จังหวัดบึงกาฬ

ในหลวงกับพระอาจารย์จวน กุลเชฏโฐ วัดภูทอก จังหวัดบึงกาฬ

5 พฤษภาคม 2016
0

___paragraph_45_894

book-1

จาก หนังสือกุลเชฏฐาภิวาท

 

ที่ระลึกเนื่องในวโรกาสทรงเป็นประธานในพิธีบรรจุพระอัฐิธาตุ

และทรงเปิดพระเจดีย์พิพิธภัณฑ์ พระอาจารย์จวน กุลเชฎฺโฐ

ณ วัด เจติยาคิรีวิหาร (ภูทอก) ตำบลนาแสง กิ่งอำเภอศรีวิไล จังหวัดหนองคาย
คุณหญิงสุรีพันธ์ มณีวัต ผู้เขียนและเรียบเรียง

โพสท์ในเวบ www.thaidoweb.com โดย watohio   โพสต์เมื่อ : 21 ธ.ค. 2553

ในหนังสือกุลเชฏฐาภิวาท ที่ระลึกเนื่องในวโรกาสทรงเป็นประธานในพิธีบรรจุพระอัฐิธาตุ และทรงเปิดพระเจดีย์พิพิธภัณฑ์ พระอาจารย์จวน กุลเชฎฺโฐ  บันทึกไว้ว่า เมื่อครั้งที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ เสด็จจากภูพานราชนิเวศน์ ไปทอดพระเนตรโครงการชลประทานลุ่มน้ำบางบาดตามพระราชดำริ อำเภอบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย และทรงเยี่ยมราษฎรจังหวัดหนองคาย ในครั้งนั้นได้ทรงมีพระราชดำรัสกับพระอาจารย์จวน กุลเชฏโฐ แห่งวัดภูทอก ทรงถวายยาชุดและผ้าห่มแก่พระอาจารย์จวนด้วย เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๒๐นั้น นับเป็นวาระแรกที่ทรงนมัสการท่านพระอาจารย์จวน กุลเชฏโฐ และทรงมีพระราชดำรัสทางธรรมะด้วย นับแต่นั้นมา ก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นิมนต์มาในงานพระราชพิธีและงานพิธีต่างๆ เป็นปกติประจำ

hist-08-01 hist-08-02

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมนมัสการท่านพระอาจารย์จวน  กุลเชฏโฐ อีกวาระหนึ่ง เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๒๒

ผลของการเสด็จพระราชดำเนินครั้งแรก  ซึ่งทรงมีพระราชปรารภจะให้จัดสร้างอ่างเก็บน้ำเพื่อช่วยราษฎรในการเกษตร ท่านพระอาจารย์ก็อนุโมทนาในพระราชดำรินั้น และตั้งต้นคิดจัดทำฝายน้ำตามบริเวณหมู่บ้านหลายแห่ง โดยเฉพาะระหว่างภูทอกน้อยและภูทอกใหญ่ ให้รถแทรกเตอร์มาเกรด พูนดิน สร้างอ่างเก็บน้ำ เงินกฐิน ผ้าป่า และแม้เงินพระราชทานก็เช่นเดียวกัน ท่านสั่งจ่ายเป็นค่าแทรกเตอร์หมด

reservoir

ท่านว่า “เงินของท่าน ก็ทำบุญให้ท่าน ความจริงแผ่นดินนี้เป็นของท่าน ราษฎรก็ของท่าน ก็เอาเงินของท่าน ทำให้แผ่นดินของท่าน ทำให้ราษฎรของท่าน”

อ่างเก็บน้ำนี้ ภายหลังกรมชลประทานมาจัดแต่งเสริมคันดินให้มั่นคง ปัจจุบันเป็นที่เก็บน้ำสำหรับการประปาในวัดและหมู่บ้านนาคำแคน

เมื่อท่านพระอาจารย์จวน กุลเชฏโฐ ประสบอุบัติเหตุเครื่องบินตกถึงแก่มรณภาพ เมื่อ ๒๗ เมษายน ๒๕๒๓ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ บำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานตลอด ๗ วัน ณ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร

ในวันพระราชทานเพลิงศพท่านพระอาจารย์จวน กุลเชฏโฐ วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๒๔ ณ เมรุชั่วคราวหน้าวัดเจติยาคิรีวิหาร ซึ่ง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินมาเป็นองค์ประธาน พร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์

ระหว่างพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณ ให้ญาติสนิทและศิษย์เข้าเฝ้าเบื้องพระยุคลบาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชปรารภว่า

“อัฐิของท่านพระอาจารย์จวนนั้น ไม่ควรจะแบ่งแยกกันออกไป ควรจะเก็บรวบรวมกันไว้ ณ ที่วัดที่เดียวกัน เพื่อให้บรรดาศิษย์และประชาชนได้มาเคารพสักการะได้ทั่วกัน” 

และทรงมีพระราชดำรัสถามว่า

“ท่านพระอาจารย์ ได้เคยสั่งเกี่ยวกับอัฐิของท่านไว้ประการใดบ้าง”

ทั้งศิษย์และญาติสนิทของท่านต่างกราบบังคมทูลมีข้อความตรงกันว่า

“ท่านเคยสั่งว่า เขาภูทอกนี้เป็นเสมือนเจดีย์ใหญ่อยู่แล้ว อาตมาตายไม่ต้องทำอะไร ให้เจาะเขาข้างบนนำกระดูกไปฝังไว้ก็พอแล้ว หรือถ้าเกรงว่าจะเป็นภาระ จะโยนทิ้งเหวไปก็ได้”

เมื่อทรงฟังคำกราบบังคมทูลประโยคสุดท้าย ก็ทรงพระสรวลและทรงพระกรุณาพระราชทานพระดำริว่า

“ถ้าเช่นนั้น ก็ควรจะสร้างพระเจดีย์บรรจุอัฐิของท่านไว้บนยอดเขา…และจะมาช่วยสร้างด้วย”

และพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญพระราชดำรินี้ให้ทราบทั่วกันlp-juan-009

สำหรับเจดีย์พิพิธภัณฑ์ท่านพระอาจารย์จวน กุลเชฏโฐ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานพระราชปรารภว่า “อัฐิของท่านพระอาจารย์จวนนั้น ไม่ควรจะแบ่งแยกกันออกไป ควรจะเก็บรวบรวมกันไว้ ณ ที่วัดที่เดียวกัน เพื่อให้บรรดาศิษย์และประชาชนได้มาเคารพสักการะได้ทั่วกัน”

การสร้างเจดีย์ ถือกันว่าเป็นยอดแห่งบุญ เป็นการสร้างอนุสรณียวัตถุฝากไว้ในพระพุทธศาสนา ให้มหาชนได้กราบไหว้บูชาสืบต่อพระศาสนา…ในเมื่อเป็นการสร้างเจดีย์ น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายองค์พระประมุขแห่งชาติ ผู้ทรงพระมหากรุณา พระราชทานพระราชดำริ เป็นปฐมเหตุให้ทุกคนได้มีส่วนบำเพ็ญบุญอันยิ่งใหญ่นี้ เป็นการเฉลิมพระเกียรติ ในวโรกาสปีมหารัชมังคลาภิเษก ที่ทรงเจริญพระชนมายุ สถิตสถาพรในเศวตฉัตร ยาวยืนนานยิ่งกว่าพระมหากษัตราธิราชเจ้าพระองค์ใดในประวัติศาสตร์ชาติไทย ผลบุญอันบังเกิดขึ้น ย่อมมากมูล เพิ่มพูน เป็นบททวี หาประมาณมิได้

บุญกุศลใด ซึ่งจะพึงบังเกิดจากการสร้างมหาเจดีย์ บูชาพระอริยสงฆ์สาวกแห่งสมเด็จพระบรมศาสดา บุญกุศลใด ซึ่งจะพึงบังเกิดจากการถวายมหาทานนี้ บูชาสมเด็จพระปิยกษัตรามหาราชเจ้า ก็ดี บุญกุศลเหล่านั้น คงจะมีผลมาก มีผลตรง มีผลโดยพลัน

ปวงศิษย์ขอพระราชทานน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวาย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมราชบพิตร พระผู้ทรงเป็นยอด “มงกุฏ” แห่งแผ่นดิน และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระผู้ทรงเป็น “ปิ่น” คู่แผ่นดิน พร้อมทั้งสมเด็จพระบรมราชเอกเอารส สมเด็จพระบรมราชปิยธิดา ตลอดจนพระบรมราชวงศ์ ทุกพระองค์ ให้ทรงพระเกษมสำราญ เจริญพระชนมายุยิ่งยืนนาน พระเกียรติแผ่ไพศาล พระบารมีเกริกก้องกำจายไปในแผ่นดิน ทั้งใกล้และไกล

Ampol-Jane-02-03

___paragraph_45_894 __241_206 paragraph____4_176 __141_632

 

paragraph__paragraph__36_141 paragraph__paragraph_11__22_190

lp-juan-009