ท่องเที่ยว » “มหัศจรรย์บัวริมบึง@หนองเลิง บึงกาฬ” แหล่งท่องเที่ยวใหม่ช่วงฤดูหนาว เข้าถึงง่าย ชมได้ ๓๖๐ องศา

“มหัศจรรย์บัวริมบึง@หนองเลิง บึงกาฬ” แหล่งท่องเที่ยวใหม่ช่วงฤดูหนาว เข้าถึงง่าย ชมได้ ๓๖๐ องศา

20 ธันวาคม 2015
0

Red Lotus

มีโอกาสต้องไปครับเช้านี้ที่หมอชิต – บรรยากาศท่องเที่ยวช่วงฤดูหนาว บริเวณ #ทะเลบัวแดง อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ กำลังได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวแห่นั่งเรือออกชมดอกบัวอย่างคึกคักดอกบัวแดงออกบานสะพรั่งสีแดง-ชมพูสวยงาม เป็นที่ตื่นตาตื่นใจ และน่าท่องเที่ยวพายเรือชมอย่างยิ่ง บริเวณริมบึงหนองเลิง ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านสันติสุข หมู่ 5 ต.ดอนหญ้านาง อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬนายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ นำคณะลงพื้นที่ชมบัวแดง เพื่อเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัด อีกทั้งเป็นเตรียมความพร้อมรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาเที่ยวชมบัวแดง ให้ได้รับมาตรฐานที่ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องความปลอดภัย ค่าบริการต่างๆ อีกทั้งอาหารการกินของฝากของที่ระลึกต้องมีความเป็นมาตรฐานหลังจากที่มีการเผยแพร่ ภาพคนที่มาเที่ยวชมมหัศจรรย์ บัวริมบึง @ หนองเลิง จ.บึงกาฬ ผ่านสังคมโซเชียล ทำให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวที่แห่งนี้แต่ละวันไม่ต่ำกว่า 300 คน โดยชาวบ้านที่มีเรือหาปลาได้นำเรือมาให้บริการนักท่องเที่ยว ในราคาเที่ยวละ 100 บาทล่องไปตามบึง เพื่อเที่ยวชมความสวยงามและถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับบัวแดง และบัวขาว ที่บานสะพรั่งอย่างสวยงามในพื้นที่ริมฝั่งหนองเลิง ยาวตลอดแนวกว่า 500 ไร่ นอกจากนี้ยังมีนกหลากหลายชนิดบินวนและเล่นน้ำอยู่แสดงไห้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติในหนองน้ำดังกล่าวสำหรับโนนหนองเลิง ตั้งอยู่ในบริเวณหนองเลิง ต.ดอนหญ้านาง อ.พรเจริญ เป็นหนองน้ำขนาดใหญ่ มีพื้นที่ประมาณ 3,065 ไร่ ทัศนียภาพที่สวยงามตามธรรมชาติ เป็นแหล่งอาศัยของปลาน้ำจืดหลายชนิด ปัจจุบันเทศบาลตำบลดอนหญ้านาง ได้พัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ก่อให้เกิดประโยชน์การท่องเที่ยวและการพัฒนาเศรษฐกิจในท้องถิ่น รวมถึงเกิดเป็นการพัฒนาแหล่งน้ำที่สามารถทำให้เกิดสมดุลทางธรรมชาติhttp://goo.gl/e3JLMt

Posted by ปากคาด on 21 ธันวาคม 2015

“มหัศจรรย์บัวริมบึง@หนองเลิง บึงกาฬ” แหล่งท่องเที่ยวใหม่ช่วงฤดูหนาว เข้าถึงง่าย ชมได้ ๓๖๐ องศา
บึงกาฬ เข้าสู่ฤดูหนาวแล้ว ปีนี้เป็นปีแรกที่ หมู่ ๕ บ้านสันติสุข หนองเลิง ต.ดอนหญ้านาง อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ มีบัวบานสะพรั่ง วันนี้ (๒๐ ธค ๕๘) นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผวจ.บึงกาฬ พร้อมด้วยคณะได้เดินทางมาสำรวจและให้คำแนะนำเพื่อส่งเสริมให้สถานที่แห่งนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดบึงกาฬ ในช่วงเทศกาลฤดูหนาว หรือ “หนาวดีๆ ที่บึงกาฬ” เนื่องจากเป็นสถานที่ชมบัวที่สามารถชมได้ ๓๖๐ องศา การเดินทางเข้าถึงง่าย ๆ โดยเรือพายของชาวบ้าน ซึ่งปัจจุบันชาวบ้านได้คิดอัตราค่าบริการ ๑๐๐ บาท ต่อการนั่งเรือชมบึง ๑ รอบใช้เวลาประมาณ ๔๕ หรือ ๖๐ นาที ช่วงที่บัวบานสวยตั้งแต่เช้าจนถึง ๑๑.๐๐ น. และจะบานช่วงเดือน พย. – มค. (ช่วงฤดูหนาว)
นายเดชณรงค์ พลพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลดอนหญ้านาง ได้กล่าวว่า ที่ดินบริเวณนี้เป็นที่ดินสาธารณะ มีเนื้อที่ประมาณ ๓,๐๖๕ ไร่ เคยได้รับงบประมาณจาก ททท.เพื่อขุดลอกให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเพื่อปรับปรุงถนนทางเข้า
ผวจ.บึงกาฬ ได้กล่าวว่า อำเภอพรเจริญ นั้นมีชื่อเสียงด้านการจัดงาน “บุญผะเหวต” การที่มีบัวบานริมบึง นับเป็นเรื่องมหัศจรรรย์ยิ่ง จำนวนบัวที่บานปีนี้กินเนื้อที่เกือบ ๑๐๐ ไร่ บัวเป็นของสูงนับเป็นโชคดีของชาวบึงกาฬ ที่จะได้แหล่งท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นในช่วงฤดูหนาว และได้ตั้งชื่อว่า “มหัศจรรย์บัวริมบึง@หนองเลิง บึงกาฬ” โดยมอบ อำเภอพรเจริญ ร่วมกับ เทศบาลตำบลดอนหญ้านาง เป็นเจ้าภาพในการจัดระเบียบ และส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนดอนหญ้านางอย่างยั่งยืน และให้รีบเสนอโครงการก่อสร้างสะพานเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลลอยกระทรงอีกด้วย
บัวสายที่พบเห็นที่หนองเลิง แห่งนี้เป็นพรรณไม้ที่ เจริญเติบโตได้ในดินเหนียวที่มีอินทรีย์วัตถุสูง แลเจริญเติบโตได้ดีในระดับน้ำลึกประมาณ 0.3-1 เมตร ขยายพันธุ์ด้วยวิธีการใช้เหง้าและเมล็ด ก้านดอกและไหลใช้รับประทานได้ โดยนำก้านดอกหรือใบมาลอกผิวหรือเปลือกที่หุ้มอยู่ออก แล้วเด็ดดอกและใบทิ้ง แล้วนำมาใช้รับประทานเป็นผักสดร่วมกับน้ำพริก หรือนำไปปรุงเป็นอาหาร เช่น การทำแกง ผัด แกงส้ม แกงกะทิ ฯลฯ นอกจากนี้ยังสามารถนำไปใช้ทำขนมได้อีกด้วย

ข่าวสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบึงกาฬ

ขอขอบคุณภาพเพิ่มเติมจาก  เพจ บึงกาฬ..น่าอยู่     และขอขอบคุณคลิปจาก เพจทีวีบึงกาฬคุณ บุญมาก ไชยฤทธิ์