สังคม » ประมวลภาพกิจกรรมงานแข่งขันเรือยาวประเพณีตำบลวิศิษฐ์ ประจำปีงบประมาณ 2559

ประมวลภาพกิจกรรมงานแข่งขันเรือยาวประเพณีตำบลวิศิษฐ์ ประจำปีงบประมาณ 2559

18 ตุลาคม 2015
0

ประมวลภาพกิจกรรมงานแข่งขันเรือยาวประเพณีตำบลวิศิษฐ์ ประจำปีงบประมาณ 2559
พิธีมอบรางวัลและปิดการแข่งขันในเสาร์ที่ 17 ต.ค.58 โดย นายเผด็จ ดงยะโสภา นายกเทศมนตรีตำบลวิศิษฐ์ ณ เวทีกลาง หน้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลวิศิษฐ์
สรุฝผลการแข่งขัน ดังนี้

1. ประเภทเรือ 5 ฝีพายท้องถิ่น
– ชนะเลิศ ได้แก่ เรือพรปู่ขาว บ้านพันลำ ม.2
– รองอันดับ 1 ได้แก่ เรือ ธิดานาเหนือ บ้านนาเหนือ ม.9
– รองอันดับ 2 ได้แก่ เรือ พรปู่เสย บ้านหนองนาแซง ม.5
– รองอันดับ 3 ได้แก่ เรือ มงคลสยามนาวา บ้านหนองแวง ม.3

2. ประเภทเรือ 10 ฝีพายท้องถิ่น (ประเภท ก)
– ชนะเลิศ ได้แก่ เรือ เพชรวารีนาป่าน บ้านนาป่าน ม.4
– รองอันดับ 1 ได้แก่ เรือ มาเฟียน้ำจืด บ้านหนองนาแซง ม.5
– รองอันดับ 2 ได้แก่ เรือ พรปู่ขาว บ้านพันลำ ม.2
– รองอันดับ 3 ได้แก่ เรือ ขุนวิศิษฐ์นาวา บ้านวิศิษฐ์ ม.7

3. ประเภทเรือ 10 ฝีพายท้องถิ่น (ประเภท ข)
– ชนะเลิศ ได้แก่ เรือธิดานาเหนือ บ้านนาเหนือ ม.9
– รองอันดับ 1 ได้แก่ เรือ ห้วยดอกไม้เพชรวารี บ้านห้วยดอกไม้ ม.8
– รองอันดับ 2 ได้แก่ เรือ เจ้าแม่จำปาแดง บ้านแสนเจริญ ม.10
– รองอันดับ 3 ได้แก่ เรือ สยาม 1.99 บ้านหนองแวง ม.3

4. ประเภทเรือ 10-12 ฝีพายทั่วไป
– ชนะเลิศ ได้แก่ เรือ น.ส.นันทนัท บ้านอาฮง ม.3 ต.ไคสี
– รองอันดับ 1 ได้แก่ เรือ เจ้าพ่อหนองคูณ บ้านท่าสะอาด ม.1 ต.ไคสี
– รองอันดับ 2 ได้แก่ เรือ ขุนหาญ 98 บ้านนาโนน ม.4 ต.บึงกาฬ
– รองอันดับ 3 ได้แก่ เรือ กศน.นาวา บ้านห้วยเซือมเหนือ ม.8 ต.ไคสี