สังคม » บึงกาฬจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ

บึงกาฬจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ

15 พฤษภาคม 2015
0

บึงกาฬจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ
วันนี้ 15-05-58 เวลา 13.00 น. ณ หน้าวัดบุพราชสโมสร(วัดกลาง) อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ นายธวัชชัย รักขนาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานเปิดงานประเพณีบุญบั้งไฟ โดยเทศบาลตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ได้ร่วมกันจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟขึ้น เพื่อเป็นการอนุรักษ์ สืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม เกิดความสมัครสมานสามัคคีขึ้นในชุมชน และส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นตระหนักในความสำคัญของประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่่น ซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคมของทุกปีสำหรับปีนี้จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 15 – 17 พฤษภาคม 2558 เพื่อเป็นการส่งเสริมประเพณีศิลปะวัฒนธรรมของท้องถิ่นและช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวอีกด้วย ภายในงานวันนี้มีการจัดประกวดขบวนแห่บั้งไฟของชุมชนต่างๆ ในเขตเทศบาลตำบลบึงกาฬ เช่น ชุมชนบึงกาฬกลาง ชุมชนบึงกาฬไต้ ชุมชนบึงกาฬเหนือ ชุมชนศรีโสภณ และชุมชนวิศิษฐ์ ชิงเงินรางวัลชนะเลิศ 30,000 บาทและมีการจุดบั้งไฟในวันถัดไป

บึงกาฬ สัมพันธ์  ปชส บึงกาฬ