ข่าว » บรรยากาศการลงทะเบียนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 2 ที่ธนาคารออมสิน สาขาบึงกาฬ ประชาชนมาลงทะเบียนกันอย่างคึกคัก

บรรยากาศการลงทะเบียนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 2 ที่ธนาคารออมสิน สาขาบึงกาฬ ประชาชนมาลงทะเบียนกันอย่างคึกคัก

10 กุมภาพันธ์ 2018
0

ที่ธนาคารออมสิน สาขาบึงกาฬ ซึ่งเป็นวันที่เจ็ดของการเปิดให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในพื้นที่สมัครเข้าร่วมมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต ยังคงคึกคัก มีประชาชนแห่มาสมัครเป็นจำนวนมากเจ้าหน้าที่ต้องเปิดโต๊ะให้บริการเพิ่ม เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามนโยบายของรัฐบาล เป็นจำนวนมาก
นางผดุงจิตร ทองทา ผอ.ธนาคารออมสินเขตบึงกาฬ และนายอาทิตย์ น้อยนรินทร์ ผช.ผจก.ธนาคารออมสิน สาขาบึงกาฬ เปิดเผยว่า ขณะนี้ทางธนาคารฯ ได้เปิดให้ผู้มีรายได้น้อยที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ลงทะเบียนแสดงความประสงค์ขอรับการพัฒนาตนเอง เพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้ แก้ไขปัญหาหนี้สิน ตามมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อย ระยะที่ 2 แล้วกว่า 504 ราย โดยธนาคารออมสินสาขาบึงกาฬ รับผิดชอบดูแลใน3 อำเภอ ได้แก่ อ.เมือง อ.บุ่งคล้า อ.ศรีวิไล รวมทั้ง 3 อำเภอ 20,005 รายซึ่งผู้มาลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 2 นี้ ทางธนาคารออมสินดำเนินการรับลงทะเบียน เฉพาะผู้ที่ว่างงาน และรับจ้างทั่วไป ที่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ให้ข้อมูลในครั้งที่ผ่านมา สำหรับผู้ที่ประกอบอาชีพเกษตรกร ต้องไปลงทะเบียนที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. และในวันที่12ม.ค.2561เป็นต้นไป จะส่งเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยผู้ดูแลผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ(AO)ลงพื้นที่ให้ข้อมูล และรับลงทะเบียนให้กับประชาชนทั้ง 3 อำเภอที่ไม่ได้เดินทางมาลงทะเบียนร่วมโครงการฯ และในช่วงเดือนมี.ค. – เม.ย.61ทางธนาคารจะส่งเจ้าหน้าที่ไปให้ข้อมูลกับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ไม่ได้มาลงทะเบียนร่วมโครงการฯอีกครั้งหนึ่ง
โครงการนี้จะสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อให้ผู้มีรายได้น้อย ได้ฝึกอาชีพ มีงานทำ สามารถพึ่งพาตนเองได้ เปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์นี้ ผู้แจ้งความประสงค์เข้าร่วมมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ต้องนำบัตรประชาชน และบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนำมาแสดงกับเจ้าหน้าที่ธนาคาร โดยแบ่งเป็นผู้ที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี จะได้รับวงเงินจาก 300 บาทเพิ่มเป็นเดือนละ 500 บาท ส่วนผู้ที่มีรายได้สูงกว่า 30,000 บาทต่อปี แต่ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี จะได้รับวงเงินจาก200 บาทเพิ่มเป็นเดือนละ 300 บาท ไปจนถึงสิ้นเดือนธันวาคม 2561 นายเอื้อม ศรีวะรมย์ ประชาชน หมู่4 ต.ป่งเปือย จ.บึงกาฬ กล่าวว่า ตนมีอาชีพรับจ้างทั่วไป ขายของตามตลาดนัด ได้รับข้อมูลมาจากเสียงประกาศตามสายผู้ใหญ่บ้าน แต่ไม่มีรายชื่อของตน จึงมาสอบถามข้อมูลการสมัครเข้าร่วมโครงการฯกับทางธนาคาร ตั้งใจมาลงทะเบียนครั้งนี้เพราะอยากมีอาชีพ อยากมีรายได้เพิ่ม มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ตนขอขอบคุณรัฐบาลที่ได้ต่อยอดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐส่งเสริมสนับสนุนให้ความสำคัญกับผู้มีรายได้น้อยให้มีอาชีพ มีรายได้เพิ่มขึ้น