ข่าว » จ.บึงกาฬ สรุปผลการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ระหว่างวันที่ 28 -29 ธ.ค. 60 ยังไม่มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ

จ.บึงกาฬ สรุปผลการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ระหว่างวันที่ 28 -29 ธ.ค. 60 ยังไม่มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ

30 ธันวาคม 2017
0

จังหวัดบึงกาฬ สรุปผลการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ระหว่างวันที่ 28 – 29 ธันวาคม 2560 พบอุบัติเหตุทางถนน จำนวน 9 ราย เป็นชาย 7 ราย หญิง 2 ราย ทั้งนี้ยังไม่มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
วันนี้ (30 ธ.ค. 60) เวลา 11.00 น. นายกรกต ธำรงวงศ์สวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานแถลงผลการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 จังหวัดบึงกาฬ ระหว่างวันที่ 28 – 29 ธันวาคม 2560 รวม 2 วัน พบอุบัติเหตุทางถนน จำนวน 9 ราย เป็นชาย 7 ราย หญิง 2 ราย ทั้งนี้ยังไม่มีผู้เสียชีวิต โดยสาเหตุของอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น ขับรถเร็ว เมาสุราขับรถ และไม่สวมหมวกนิรภัย และอุบัติเหตุเกิดขึ้นบนถนนสายรอง ส่วนยานพาหนะยังคงเป็นรถจักรยานยนต์ส่วนใหญ่
ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการป้องกันแก้ไขปัญหาการลดอุบัติเหตุทางถนน นายพิสุทธิ์ บุษยพรรณพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ ได้ให้นโยบายแก่ผู้บริหารและคณะกรรมการศูนย์อำนวยการฯ พร้อมฝากกำชับให้มีการตั้งด่านครอบครัว เพื่อให้เกิดการดูแลตักเตือนสมาชิกในครอบครัวให้เพิ่มความระมัดระวังไม่ให้ขับรถเร็ว ไม่ให้โทรขณะขับรถ ไม่ขับขณะง่วงนอน หรือเมาแล้วไม่ขับ และขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้กับประชาชนให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้นำท้องที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านได้ประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าวเพื่อเน้นย้ำกับลูกบ้านให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ อีกทั้งได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการอย่างเข้มงวดกวดขันในการปฏิบัติเพื่อดูแลให้พี่น้องประชาชนมีความปลอดภัยโดยทั่วกัน