สังคม » นร. เจ็ดสีวิทยาคาร !! ร่วมกันสร้างฝายชะลอน้ำอนุรักษ์สัตว์ป่ารักษาต้นน้ำ เพื่อรักษาป่าไม้ให้คงอยู่นานชั่วลูกชั่วหลานต่อไป

นร. เจ็ดสีวิทยาคาร !! ร่วมกันสร้างฝายชะลอน้ำอนุรักษ์สัตว์ป่ารักษาต้นน้ำ เพื่อรักษาป่าไม้ให้คงอยู่นานชั่วลูกชั่วหลานต่อไป

13 ธันวาคม 2017
0

 

วันนี้ 12 ธ.ค.ที่โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร บ้านดอนเสียด ตำบลบ้านต้อง  อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ พ.อ.วิชัย มารศรี รองผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานเปิดโครงการเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ เป็นความร่วมมือของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดบึงกาฬ ร่วมกับนายสุรัตน์ วิเศษลา หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าบก.1(บึงกาฬ) นายอุบล พหลทัพ นายก อบต.บ้านต้องและนายเดชา แสงจันทร์ ผอ.โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร

นำนักเรียนและเยาวชนมาฝึกอบรมให้ความรู้ ในการสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์และหวงแหนผืนป่า ซึ่งโรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร เป็นโรงเรียนที่มีพื้นที่ติดกับป่าภูวัว เป็นป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์แห่งหนึ่งของจังหวัดบึงกาฬ หากเยาวชนเห็นความสำคัญของป่าไม้ก็จะร่วมกันรักษาป่าไม้ให้คงอยู่นานชั่วลูกชั่วหลานต่อไป


นอกจากการอบรมให้ความรู้แล้วยังได้ร่วมกันทำฝายชะลอน้ำที่ตราดกะยูง ซึ่งเป็นลำน้ำในพื้นที่หน่วยพิทักษ์ป่าดอนเสียด เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าภูวัว เพื่อกักเก็บน้ำสร้างความสมดุลทางธรรมชาติ ให้มีน้ำ มีป่ามีสัตว์ป่า และเป็นแหล่งกักเก็บน้ำไว้ให้นกหรือสัตว์ใหญ่อย่างช้างป่าได้ลงมาหากินเล่นน้ำคลายร้อน เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนได้รู้จักการอนุรักผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน 120 คนของโรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้.

ขอขอบคุณภาพข่าว  ภาพ/ข่าว นิธิศักดิ์ เศรษฐแสงศรี ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จ.บึงกาฬ