ข่าว » จ.บึงกาฬ มูลนิธิคุณพุ่มมอบทุนการศึกษาประจำปี 2560 สำหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม

จ.บึงกาฬ มูลนิธิคุณพุ่มมอบทุนการศึกษาประจำปี 2560 สำหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม

9 ธันวาคม 2017
0

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงมีพระเมตตาประทานทุนให้เด็กพิการซึ่งมีฐานะยากจน ในจังหวัดบึงกาฬ จำนวน 50 ทุนๆ ละ 5,000 บาท รวมทั้งสิ้น 250,000 บาท
วันนี้ (8 ธ.ค. 60) เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดบึงกาฬ ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ นายพิสุทธิ์ บุษยพรรณพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม เบื้องหน้าพระรูปทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี โดยมีนายกเหล่ากาชาด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำส่วนท้องถิ่น ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดบึงกาฬ พร้อมกับคณะครู บุคลากรทางการศึกษา รวมถึงผู้ปกครองและนักเรียน ร่วมพิธี
นายดาวเทียม บับที ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดบึงกาฬ กล่าวว่า สืบเนื่องจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาศิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเห็นความจำเป็นและความต้องการพิเศษทางการศึกษาที่มีต่อการดำรงชีวิตของผู้พิการซึ่งต้องได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆ ให้สามารถอยู่ร่วมกับคนปกติในสังคมอย่างมีความสุข การพัฒนาศักยภาพผู้พิการแต่ละครั้งมีค่าใช้จ่ายมากกว่าคนปกติหลายเท่า ซึ่งทำให้พ่อแม่ผู้ปกครองต้องมีภาระเพิ่มมากขึ้น จึงทรงมีพระเมตตาประทานทุนปีการศึกษา 2560 ให้เด็กพิการฐานะยากจนในจังหวัดบึงกาฬ จำนวน 50 ทุนๆ ละ 5,000 บาท รวมทั้งสิ้น 250,000 บาท โดยผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นผู้แทนพระองค์ในการมอบทุน
ทั้งนี้ ผู้ปกครองผู้พิการทุกคนที่ได้รับการประทานทุนการศึกษาต่างรู้สึกซาบซึ้งและสำนึกในพระกรุณาธิคุณ และสัญญาว่าจะนำทุนที่ได้รับในครั้งนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าสูงสุด ตามพระประสงค์ของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาศิริวัฒนาพรรณวดี เพื่อให้บุตรหลานซึ่งเป็นผู้พิการได้รับการพัฒนาตามศักยภาพของตนเอง