ข่าว » เรือนจำจังหวัดบึงกาฬ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการในสังกัดเรือนจำจังหวัดบึงกาฬ จำนวน 2 อัตรา

เรือนจำจังหวัดบึงกาฬ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการในสังกัดเรือนจำจังหวัดบึงกาฬ จำนวน 2 อัตรา

7 ธันวาคม 2017
0

เรือนจำจังหวัดบึงกาฬ เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป จำนวน 2 อัตรา ได้แก่ 1) ผู้ช่วยพนักงานราชการ (หญิง) จำนวน 1 อัตรา 2) เจ้าหน้าที่ควบคุมด้านตรวจพิสูจน์ (หญิง) จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 11,280 บาท/เดือน ระยะเวลาการจ้าง นับตั้งแต่มีคำสั่งจ้าง – 30 กันยายน 2561 คุณสมบัติผู้สมัคร อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่า เป็นหญิงที่มีร่างกายแข็งแรงและมีส่วนสูงไม่น้อยกว่า 155 เซนติเมตร
ทั้งนี้ ผู้สนใจขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป เรือนจำจังหวัดบึงกาฬ ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ ระหว่างวันที่ 8 – 22 ธันวาคม 2560 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หมายเลขโทรศัพท์ 0 4249 2881 ในวันและเวลาราชการ ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ 200 บาท