ข่าว » พาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ รณรงค์ให้เกษตรกรเกี่ยวข้าวในระยะพลับพลึง เพื่อผลผลิตที่มีคุณภาพและราคาดี

พาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ รณรงค์ให้เกษตรกรเกี่ยวข้าวในระยะพลับพลึง เพื่อผลผลิตที่มีคุณภาพและราคาดี

14 พฤศจิกายน 2017
0

ด้วยในขณะนี้เข้าสู่ฤดูการเก็บเกี่ยวข้าวนาปี เกษตรกรในจังหวัดบึงกาฬจะเริ่มการเก็บเกี่ยวข้าวในช่วงเดือนตุลาคม-ธันวาคมของทุกปี และคาดว่าผลผลิตข้าวนาปีจะออกสู่ตลาดมากในช่วงเดือนพฤศจิกายน ซึ่งปีที่ผ่านมาพบว่ามีเกษตรกรบางรายเก็บเกี่ยวข้าวเปลือกก่อนครบกำหนดการเก็บเกี่ยว ทำให้ได้ข้าวเปลือกที่ไม่มีคุณภาพ ส่งผลให้เกษตรกรได้ราคาลดต่ำลง
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ จึงขอเชิญชวนเกษตรกรจังหวัดบึงกาฬเกี่ยวข้าวในระยะพลับพลึง (ระยะการเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวนับจากวันที่ข้าวออกดอกไปแล้ว 28-30 วัน) ซึ่งจะได้ข้าวเปลือกที่มีคุณภาพและน้ำหนักดีส่งผลให้จำหน่ายได้ราคาที่ดี หากเกษตรกรไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการจำหน่ายข้าวเปลือก สามารถร้องเรียนผ่านสายด่วนกรมการค้าภายใน 1563 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ หมายเลขโทรศัพท์ 0-4249-2532-33 ในวันและเวลาราชการ