สังคม » อ.ศรีวิไล เปิดป้ายหมู่บ้านสีขาวบ้านใหม่ชมภู

อ.ศรีวิไล เปิดป้ายหมู่บ้านสีขาวบ้านใหม่ชมภู

3 พฤศจิกายน 2017
0

 

อำเภอศรีวิไล เปิดป้ายหมู่บ้านสีขาวบ้านใหม่ชมภู
วันนี้ (3 พ.ย. 60) ที่ศาลาประชาคมบ้านใหม่ชมภู หมู่ที่ 9 ตำบลนาสะแบง อำเอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ นายพิสุทธิ์ บุษยพรรณพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานเปิดป้ายโครงการหมู่บ้านสีขาว ปลอดยาเสพติด มีนายอำเภอศรีวิไล ส่วนราชการ ผู้นำหมู่บ้านและชาวบ้านใหม่ชมภู ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
อำเภอศรีวิไล ได้คัดเลือกบ้านใหม่ชมภูในการดำเนินโครงการหมู่บ้านสีขาว ปลอดยาเสพติด เพราะเป็นหมู่บ้านที่ห่างไกลตัวอำเภอและหมู่บ้านอื่น อีกทั้งมีพื้นที่ติดกับป่าภูสิงห์ ทำให้เป็นพื้นที่สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดปัญหา บ้านใหม่ชมพู มีนายคำม่วน สายแก้ว เป็นผู้ใหญ่บ้าน มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 137 ครอบครัว มีประชากรรวม 346 คน ชาย 181 คน หญิง 165 คน ประชาชนในพื้นที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้แก่ ปลูกยางพารา ปลูกข้าวเป็นหลัก ประชาชนมีความสมัครสมานสามัคคี มีความเข้มแข็งในชุมชน ได้ไห้ความร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดำเนินงานตามขั้นตอนการสร้างชุมชนเข้มแข็งเพื่อแก้ปัญหายาเสพติด ทั้ง 9 ขั้นตอน คือ 1.สืบสภาพชุมชน 2.พบปะแกนนำ ผู้นำธรรมชาติ 3. การประกาศวาระของหมู่บ้าน 4.การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ 5.การคัดแยกผู้มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 6. แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 7.การรับรองครัวเรือน 8 การใช้มาตรการทางสังคม 9 การรักษาชุมชนเข้มแข็ง ซึ่งหลังจากดำเนินโครงการทุกคนในหมู่บ้านให้ความสำคัญในเรื่องปัญหายาเสพติดช่วยกันสอดส่องดูและป้องกันทำไห้ปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านชุมชนลดลง

ขอขอบคุณภาพเพิ่มเติม  Sunthon Srilaphat

 
ในภาพอาจจะมี 7 คน, สถานที่กลางแจ้งในภาพอาจจะมี 17 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน, งานแต่งงาน และ สถานที่กลางแจ้งในภาพอาจจะมี 58 คน, คนที่ยิ้มในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไปในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืนในภาพอาจจะมี 7 คน, ผู้คนกำลังยืน, ฝูงชน, งานแต่งงาน, ท้องฟ้า และ สถานที่กลางแจ้งในภาพอาจจะมี 1 คน, ข้อความในภาพอาจจะมี 1 คน, ข้อความในภาพอาจจะมี 13 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่กลางแจ้ง