สังคม » วัฒนธรรมจังหวัดบึงกาฬมอบตราสัญลักษณ์และเกียรติบัตร แก่ ร้านเกมสีขาว เพื่อเยาวชน จังหวัดบึงกาฬ ประจำปี ๒๕๖๐

วัฒนธรรมจังหวัดบึงกาฬมอบตราสัญลักษณ์และเกียรติบัตร แก่ ร้านเกมสีขาว เพื่อเยาวชน จังหวัดบึงกาฬ ประจำปี ๒๕๖๐

30 ตุลาคม 2017
0

ในภาพอาจจะมี 10 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

วันจันทร์ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบึงกาฬ จัดพิธีมอบตราสัญลักษณ์ (โลโก้) และเกียรติบัตร แก่ ร้านเกมสีขาว เพื่อเยาวชน จังหวัดบึงกาฬ ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อเป็นการขอบคุณในความร่วมมือและปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ประกอบกิจการให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ณ ห้องประชุมสิรินธรวัลลี ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬื ก่อนการประชุมคณะกรมการจังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ โดยมีนายพิสุทธิ์ บุษยพรรณพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ ให้เกียรติมอบตราสัญลักษณ์ (โลโก้) และเกียรติบัตรดังกล่าว นางสาวกุสุมา คำ และมีร้านที่ผ่านการตรวจประเมินตามเกณฑ์ที่กำหนด จำนวน ๑๒ แห่ง ดังนี้
๑.ระดับ ๒ ดาว จำนวน ๓ แห่ง ดังนี้
๑) ร้าน สมาคมเทพอินเตอร์เน็ต-เกมส์
๒) ร้านสปีดเน็ต (SPEED NET)
๓) ร้านเอ็นแอนด์เอ็น คอมพิวเตอร์ (N&N COMPUTER)
๒. ระดับ ๓ ดาว จำนวน ๙ แห่ง ดังนี้
๑) ร้านทิวลิปออนไลน์
๒) ร้านดรีมเน็ต
๓) ร้านเอ ที คอมพิวเตอร์
๔) ร้านมิ้ว-เหมียว อินเตอร์เน็ต
๕) ร้านพี พี ดอทเน็ต ๒
๖) ร้านโอปออินเตอร์เน็ต
๗) ร้านตาโตฟิตเนต
๘) ร้าน BIOS
๙) ร้านหมิว ไอที อินเตอร์เน็ต

ในภาพอาจจะมี 9 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 6 คน, ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี 6 คน, ผู้คนกำลังยืน และ รองเท้า

ในภาพอาจจะมี 2 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืนในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืนในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืนในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืนในภาพอาจจะมี 2 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืนในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืนในภาพอาจจะมี 2 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่มในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืนในภาพอาจจะมี 2 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่มในภาพอาจจะมี 2 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม