สังคม » อำเภอเซกาจัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทานตามโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ ณ ที่ว่าการอำเภอเซกา

อำเภอเซกาจัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทานตามโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ ณ ที่ว่าการอำเภอเซกา

12 ตุลาคม 2017
0

11 ตุลาคม 2560 อำเภอเซกาจัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทานตามโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ ณ ที่ว่าการอำเภอเซกา (ขอบคุณภาพข่าวจากเครือข่ายประชาสัมพันธ์อำเภอเซกา)