สังคม » อำเภอบึงโขงหลงจัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทานตามโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ ณ หอประชุมโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม

อำเภอบึงโขงหลงจัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทานตามโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ ณ หอประชุมโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม

12 ตุลาคม 2017
0

วันนี้ 11 ตุลาคม 2560 อำเภอบึงโขงหลงจัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทานตามโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ ณ หอประชุมโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม (ขอบคุณภาพข่าวจากเครือข่ายประชาสัมพันธ์อำเภอบึงโขงหลง)