สังคม » พัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ จัดอบรมการทำดอกไม้จันทน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ

พัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ จัดอบรมการทำดอกไม้จันทน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ

20 พฤษภาคม 2017
0

วันนี้ ( 20 พ.ค. 60 ) ที่ ศูนย์ช่างประจำชุมชนเทิดไท้องค์ราชัน องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ นายสุรศักดิ์ เกษมสุวรรณ รอง ผวจ.บึงกาฬ เป็นประธานเปิดการอบรมแรงงานผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไป เพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ หลักสูตรฝึกอาชีพเสริม “สาขาการทำดอกไม้จันทน์” โดยมีผู้สูงอายุและประชาชนในพื้นที่เข้ารับการอบรม จำนวน 50 คน
นายศิริศักดิ์ ไตรภพ ผอ.สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดบึงกาฬ กล่าวว่า สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดบึงกาฬ ร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด และองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า จัดอบรมหลักสูตรฝึกอาชีพเสริม สาขาการทำดอกไม้จันทน์ (ดอกดารารัตน์) ระหว่างวันที่ 19 – 20 พฤษภาคม 2560 ให้แก่แรงงานกลุ่มผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไปในพื้นที่อำเภอบ่งคล้า เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ ในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม สร้างความยั่งยืนในการประกอบอาชีพ และเป็นการแสดงความจงรักภักดี และถวายเป็นพระราชกุศลในการถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รวมทั้ง เป็นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้สูงอายุรองรับสถานการณ์ผู้สูงอายุ
การอบรมครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนบุคลากรจาก สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มาเป็นวิทยากรฝึกอบรม ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดบึงกาฬ
โดยประชาชนที่เข้ารับการฝึกอบรมการทำดอกไม้จันทน์ ต่างกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่า รู้สึกภาคภูมิใจและมีความตั้งใจที่จะร่วมฝึกประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ พร้อมจะนำความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดแก่บุคคลในครอบครัว ชุมชน ให้มีการขยายความรู้นี้ให้มากที่สุด เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในการถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช