ข่าว » ขนส่งบึงกาฬ เข้มผู้ประกอบการรถตู้โดยสารสาธารณะนั่งให้ไม่เกิน 13 ที่นั่ง

ขนส่งบึงกาฬ เข้มผู้ประกอบการรถตู้โดยสารสาธารณะนั่งให้ไม่เกิน 13 ที่นั่ง

11 เมษายน 2017
0

 

ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดบึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ เจ้าหน้าที่ขนส่งจังหวัดบึงกาฬ ร่วมกับ นักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ สาขาวิชาช่างยนต์ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ในฐานะผู้ดูแลบริหารจัดการสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดบึงกาฬ ออกตรวจสภาพรถตู้โดยสารสาธารณะ เพื่อเป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน หลังมีประชาชนเริ่มทยอยเดินทางกลับบ้านในช่วงก่อนเทศกาลสงกรานต์ พร้อมกำชับเรื่องการจัดวางที่นั่งรถตู้โดยสารสาธารณะ 13 ที่นั่ง เป็นมาตรการเพิ่มความปลอดภัยในรถโดยสารสาธารณะ พ.ศ.2560 ตามคำสั่งมาตรา 44 ของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) โดยตั้งแต่วันนี้ รถตู้โดยสารประจำทาง ต้องปรับที่นั่งออกให้เหลือ 13 ที่นั่ง เพื่อความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุ ทั้งนี้จะเริ่มบังคับใช้กฎหมาย จับ ปรับ ในอัตราเบื้องต้นไม่เกิน 500 บาท ตั้งแต่วันที่ 11 เม.ย. 60 ผู้ฝ่าฝืนมีโทษจับปรับไม่เกิน 5,000 บาท ระงับหรือพักใช้ใบอนุญาตขับรถ และใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่เกิน 6 เดือน
สำหรับมาตรการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการยกระดับความปลอดภัย ไม่ให้เกิดความสูญเสียรุนแรงในการเดินทางด้วยรถตู้โดยสารสาธารณะตลอดช่วงเทศกาลสงกรานต์ต่อเนื่องระยะยาว แต่อย่างไรก็ตามจะเน้นมาตรการเชิงป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุเป็นสำคัญ โดยดำเนินการมาตรการ “สแกนรถโดยสาร” เข้มข้น จริงจัง ด้วยการตรวจสอบความพร้อมของรถทุกคันและพนักงานขับรถทุกคน ที่ทุกสถานีขนส่งผู้โดยสารและจุดจอดรถที่กำหนด รวม 212 แห่งทั่วประเทศ ตามรายการตรวจสอบที่กรมการขนส่งทางบกจัดทำขึ้น (Checklist) เช่น การติดตั้งระบบ GPS Tracking การติดตั้งเข็มขัดนิรภัยต้องมีครบทุกที่นั่งและสามารถใช้งานได้ จำนวนที่นั่งไม่เกินตามที่กำหนด มีช่องทางออกประตูฉุกเฉิน สภาพยางและล้อต้องอยู่ในสภาพปลอดภัย มีค้อนทุบกระจก ติดตั้งถังดับเพลิงครบถ้วน เป็นต้น ส่วนพนักงานขับรถต้องมีใบอนุญาตขับรถถูกต้อง สภาพร่างกายมีความพร้อม มีชั่วโมงการทำงานไม่เกินที่กฎหมายกำหนด ไร้สารเสพติดและแอลกอฮอล์เป็นศูนย์ 100% ทั้งนี้ หากพบว่าสภาพรถหรือผู้ขับรถไม่พร้อมเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อผู้โดยสาร “สั่งพ่นห้ามใช้รถ/ห้ามปฏิบัติหน้าที่ขับรถ ทันที” พร้อมลงโทษขั้นสูงสุดทุกกรณีความผิดทั้งผู้ประกอบการและผู้ขับรถ พบรถโดยสารสาธารณะไม่ปลอดภัย เอาเปรียบผู้โดยสาร แจ้ง 1584 ได้ตลอด 24 ชม.