ข่าว » บึงกาฬขนส่งร่วมอาชีวะตรวจรถพร้อมใช้เน้นรถตู้รถบัสอุปกรณ์ต้องพร้อมกำชับผู้โดยสารเซฟตี้เบลต์ทุกที่นั่ง

บึงกาฬขนส่งร่วมอาชีวะตรวจรถพร้อมใช้เน้นรถตู้รถบัสอุปกรณ์ต้องพร้อมกำชับผู้โดยสารเซฟตี้เบลต์ทุกที่นั่ง

9 เมษายน 2017
0

9 เม.ย. เวลา 09.00 น. ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดบึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ เจ้าหน้าที่ขนส่งจังหวัดบึงกาฬ ร่วมกับ นักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ สาขาวิชาช่างยนต์ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ในฐานะผู้ดูแลบริหารจัดการสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดบึงกาฬ ออกตรวจสภาพรถโดยสารประจำทางทุกประเภท โดยเน้นหนักไปที่รถตู้ และรถบัส เพื่อเป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน หลังมีประชาชนเริ่มทยอยเดินทางกลับบ้านในช่วงก่อนเทศกาลสงกรานต์
โดยมีการตรวจวัดแอลกอฮอล์ทางลมหายใจ ตรวจสารเสพติดพนักงานขับรถ ตรวจความมั่นคงแข็งแรงของรถตามกฎระเบียบของขนส่ง ตรวจความพร้อมใช้งานของเข็มขัดนิรภัย ค้อนทุบกระจก ประตูฉุกเฉิน ถังดับเพลิง และสภาพยางรถหากพบว่าไม่มีดอกยางต้องเปลี่ยนใหม่ทันทีก่อนเดินรถ และการต่อภาษี พรบ.ต่างๆ เพื่อป้องกันผู้ขับขี่รถไม่ให้กระทำความผิด รักษากฎระเบียบย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนเป็นการป้องกันการขนส่งสิ่งผิดกฎหมายต่างๆ โดยเฉพาะรถโดยสารสาธารณะ ซึ่งหากมีข้อบกพร่องจะสั่งระงับการเดินรถทันที จนกว่าจะมีการปรับปรุงซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารที่ใช้รถโดยสารสาธารณะ


กรมการขนส่งร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจัดโครงการบูรณาการตั้งจุดบริการอำนวยความสะดวกเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2560 ที่รัฐบาลให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนของพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะการขนส่งมวลชนในรูปแบบการขนส่งสาธารณะ ซึ่งหากเกิดอุบัติเหตุขึ้นจะก่อความเสียงหายต่อชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สินเป็นจำนวนมาก

สำนักข่าวประชาสัมพันธ์บึงกาฬ