คลิปวีดีโอ » (คลิปสด) การแข่งขัน “บึงกาฬคอนเทสต์ 2017” โซ่พิสัย พบ บึงโขงหลง (ช่วงที่1- 2)

(คลิปสด) การแข่งขัน “บึงกาฬคอนเทสต์ 2017” โซ่พิสัย พบ บึงโขงหลง (ช่วงที่1- 2)

17 กุมภาพันธ์ 2017
0

Live (สด) การแข่งขัน “บึงกาฬคอนเทสต์ 2017” โซ่พิสัย พบ บึงโขงหลง (ช่วงที่ 2)
ในงานวันยางพาราและกาชาดบึงกาฬ 2560
วันที่ 16-22 ก.พ.2560
ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมือง จ.บึงกาฬ