คลิปวีดีโอ » ฮักอ่ำหล่ำ : รางวัลชนะเลิศการประกวดสื่อสร้างสรรค์ “รักบึงกาฬ”

ฮักอ่ำหล่ำ : รางวัลชนะเลิศการประกวดสื่อสร้างสรรค์ “รักบึงกาฬ”

17 กุมภาพันธ์ 2017
0

รางวัลชนะเลิศ จากการประกวดสื่อสร้างสรรค์ “รักบึงกาฬ”
จัดขึ้นโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศูนย์การศึกษาบึงกาฬ ร่วมกับ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบึงกาฬ และโรงแรมเดอะวัน บึงกาฬ โดยมีท่านพินิจ จารุสมบัติ เป็นที่ปรึกษาโครงการ