ท่องเที่ยว » บึงกาฬอากาศเย็นนักท่องเที่ยวชมหินสามวาฬ

บึงกาฬอากาศเย็นนักท่องเที่ยวชมหินสามวาฬ

15 มกราคม 2017
0

 

บึงกาฬอากาศเย็นนักท่องเที่ยวชมหินสามวาฬ
เช้านี้ (15 ม.ค.60) อากาศที่เย็นสบายกำลังดี ได้มีนักท่องเที่ยวพาลูกหลานขึ้นมาชมความงดงามของหินสามวาฬ จุดชมวิวชื่อดังของแหล่งท่องเที่ยวภูสิงห์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ที่มีลักษณะคล้ายปลาวาฬสามตัว พ่อ แม่ ลูก อยู่ในเขตพื้นที่อนุรักษ์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูสิงห์ เนื้อที่ประมาณ 12,000 ไร่ สภาพภูมิประเทศเป็นภูเขาหินทรายทอดตัวไปตามทิศเหนือ-ใต้ ครอบคลุมพื้นที่อำเภอศรีวิไลกับอำเภอเมืองบึงกาฬ มีทรัพยากรป่าไม้ที่คงสภาพสมบูรณ์ ภูเขาหินทรายบน ภูสิงห์เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาของเปลือกโลกในลักษณะต่าง ๆ เกิดการเรียงตัวของก้อนหิน เกิดหน้าผา ถ้ำ กลุ่มหินรูปทรงต่าง ๆ เช่น ภูสิงห์จึงมีความงามตามธรรมชาติลักษณะต่างกันบนภูสิงห์สามารถชมพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกในภูเขาลูกเดียวและยังมองเห็นทิวทัศน์แม่น้ำโขงและประเทศ สปป.ลาว อีกด้วย

 

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบึงกาฬ