สังคม » แขวงทางหลวงบึงกาฬ เปิด “จุดให้บริการทั่วไทย” ให้บริการประชาชนผู้เดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560

แขวงทางหลวงบึงกาฬ เปิด “จุดให้บริการทั่วไทย” ให้บริการประชาชนผู้เดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560

28 ธันวาคม 2016
0

 

นายวัชระ แก้วแกมแข รักษาราชการแทนผู้อำนวยการแขวงทางหลวงบึงกาฬ กล่าวว่า แขวงทางหลวงบึงกาฬ กำหนดจัดตั้ง “จุดให้บริการทั่วไทย” บนทางหลวงหมายเลข 212 บึงกาฬ – หนองคาย กม. 132 + 544 (บริเวณด้านหน้าวัดสามัคคีอุปถัมภ์ หรือวัดภูกระแต) อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2559 – 4 มกราคม 2560 เพื่อให้บริการประชาชนผู้เดินทางสู่จุดหมายได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย โดยได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องมืออุปกรณ์สำหรับให้ความช่วยเหลือประชาชน กรณีเกิดอุบัติเหตุหรือรถขัดข้อง อีกทั้งให้บริการด้านข้อมูลทางหลวง สภาพการจราจร รวมถึงยาสามัญ น้ำดื่ม กาแฟ และห้องน้ำ ตลอด 24 ชั่วโมง ประชาชนที่เดินทางที่ต้องการใช้บริการ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทรศัพท์ 0 4249 1205 หรือสายด่วนกรมทางหลวง 1586